Op deze pagina vindt u informatie over het risico dat u als bestuurder loopt om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden. En hoe u zich kunt verzekeren tegen dit risico. Maak hieronder eerst uw keuze door het juiste rondje aan te klikken.

Bestuurdersaansprakelijkheid BV's (Basis BCA-Polis)Nu aanvragenBestuurdersaansprakelijkheid voor BV's

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Voorbeelden

De verzekering (Basis BCA-Polis)

Voorwaarden

Basis BCA-Polis aanvragen


Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Als u bestuurder wordt bij een BV, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u die functie gaat vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u loopt. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het voorkomen dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Onbehoorlijk bestuur
Op de een of andere manier zal een aansprakelijkstelling te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. Het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht blijkt in de praktijk ook een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames geven hiertoe aanleiding. Daarnaast worden veel aansprakelijkheidsclaims tegen bestuurders ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de vennootschap.

Persoonlijk aansprakelijk
Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf of uw medebestuurders. De aansprakelijkheid van commissarissen is afgeleid van die van de bestuurders. Pas wanneer (kennelijk) onbehoorlijk bestuur is vastgesteld, wordt een onderzoek ingesteld naar commissarissen.

Intern en extern
Bestuurders en commissarissen hebben te maken met:
 • Interne aansprakelijkheid
  Indien u als bestuurder of commissaris tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan het bedrijf zelf u aansprakelijk stellen.

 • Externe aansprakelijkheid
  Indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals crediteuren, de Belastingdienst en werknemers, kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld.
Grote financiële schade
Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten.
Dit gaat ten koste van uw privé-vermogen. Deze vermogensschade is overigens niet gedekt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze dekt immers alleen aanspraken voor materiële en personenschade.

Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is daarom een belangrijke overweging.

Ga terug naar boven


Schadevoorbeelden

Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met de schadevoorbeelden in onderstaande PDF kunt u zich een beeld vormen van het Bestuurdersaansprakelijkheidsrisico.

Download de schadevoorbeelden

Terug naar boven


De verzekering (Basis BCA-Polis)

De Basis BCA-Polis dekt de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten begaan in uw hoedanigheid van bestuurder of commissaris.

Voor wie?
De Basis BCA-Polis is ontwikkeld voor BV’s en NV’s met een geconsolideerde omzet tot EUR 25.000.000 op jaarbasis.

De Basis BCA-Polis is niet bedoeld voor:
 • BV’s / NV’s die korter dan 18 maanden jaar bestaan
 • BV’s / NV’s met een solvabiliteit van minder dan 5%
 • BV’s / NV’s met een verlies in het afgelopen boekjaar
 • BV’s / NV’s actief als financiële instelling (een beheerder, beleggingsinstelling, beleggingsonderneming, bewaarder, clearinginstelling, financiële dienstverlener)
 • BV’s / NV’s actief in de projectontwikkeling
 • BV’s / NV’s met deelnemingen en/of activiteiten in de VS en/of Canada
 • BV’s / NV’s actief in bio-tech industrie
 • BV’s / NV’s met een beursnotering
Dekking
De dekking van de verzekering bestaat uit twee elementen:
 • de kosten van verweer
 • de uiteindelijke schadevergoeding
Premie en verzekerd bedrag
U kunt kiezen uit zes verzekerde bedragen met bijbehorende premies:

Verzekerd bedrag Jaarpremie
EUR 100.000 EUR 350
EUR 250.000 EUR 465
EUR 500.000 EUR 575
EUR 1.000.000 EUR 785
EUR 2.000.000 EUR 1.100
EUR 2.500.000 EUR 1.200

Terug naar boven


Voorwaarden

Op de Basis BCA-Polis zijn de voorwaarden Basis.BCA.2010.SE van toepassing.
Download Voorwaarden Basis.BCA.2010.SE

Terug naar boven


De Basis BCA-Polis aanvragen

U kunt de Basis BCA-Polis digitaal bij ons aanvragen. Daartoe doorloopt u enkele vragen, onder andere over uw financiële situatie. Houd daarom de gegevens over het afgelopen boekjaar bij de hand.
Let wel; u dient statutair vertegenwoordigingsbevoegd te zijn de organisatie te binden. Als leidraad voor het invullen van de digitale aanvraag kunt het vragenformulier in pdf downloaden.

Voor het aanvragen van de Basis BCA-Polis klikt u bovenaan de pagina op 'Nu aanvragen'.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw assurantietussenpersoon.

Terug naar boven