Op deze pagina vindt u informatie over het risico dat u als bestuurder loopt om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden. En hoe u zich kunt verzekeren tegen dit risico. Maak hieronder eerst uw keuze door het juiste rondje aan te klikken.

Bestuurdersaansprakelijkheid Verenigingen en Stichtingen (Basis BTA-Polis)Nu aanvragenBestuurdersaansprakelijkheid voor verenigingen en stichtingen

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Voorbeelden

De verzekering (Basis BTA-Polis)

Voorwaarden

Basis BTA-Polis aanvragen


Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Als u bestuurder wordt bij een vereniging of stichting, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u die functie gaat vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u loopt. Toch kan het voorkomen dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Bij een aansprakelijkstelling is het niet relevant of u voor uw functie wordt betaald.

Onbehoorlijk bestuur
Een aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het onbehoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. De rechter zal dit beoordelen aan de hand van het criterium: ”of een redelijk handelend bestuurder (onder dezelfde omstandigheden) op de betreffende wijze gehandeld zou hebben”.

Persoonlijk aansprakelijk
Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf óf uw medebestuurders.

De aansprakelijkheid van toezichthouders vloeit voort uit hun hoofdtaken advisering en toezicht. Deze taken zijn de laatste jaren verschoven van een passieve rol naar een steeds actievere rol als betrokken en daadkrachtige adviseurs en toezichthouders van het bestuur.

Intern en extern
Bestuurders en toezichthouders hebben te maken met:
 • Interne aansprakelijkheid
  Indien u als bestuurder of toezichthouder tekortschiet in de vervulling uw taak, kan de vereniging of stichting zelf u aansprakelijk stellen.
 • Externe aansprakelijkheid
  Indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals subsidieverstrekkers, contractspartners en werknemers, kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld.
Grote financiële schade
Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten.
Dit gaat ten koste van uw privé-vermogen. Deze vermogensschade is overigens niet gedekt op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze dekt immers alleen aanspraken voor materiële en personenschade.

Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is daarom een belangrijke overweging.

Terug naar boven


Schadevoorbeelden

Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met de schadevoorbeelden in onderstaande PDF kunt u zich een beeld vormen van het Bestuurdersaansprakelijkheidsrisico.

Download de schadevoorbeelden

Terug naar boven


De verzekering (Basis BTA-Polis)

De Basis BTA-Polis dekt de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten begaan in uw hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder.

Voor wie?
De Basis BTA-polis is ontwikkeld voor verenigingen en stichtingen met een balanstotaal tot € 5.000.000.
Het voltallige bestuur van de vereniging of stichting wordt verzekerd. U bent immers collectief verantwoordelijk.

De Basis BTA-Polis is niet bedoeld voor:
 • verenigingen en stichtingen die korter dan 1 jaar Bestaan
 • verenigingen en stichtingen met een negatief eigen vermogen
 • verenigingen en stichtingen die de afgelopen 2 jaar verlies hebben geleden
 • Vereniging van Eigenaren (VvE’s)
 • financiële instellingen en (pensioen)fondsen
 • stichting administratiekantoren en stichtingen preferente aandelen
 • Betaald Voetbal Organisaties (BVO)
 • informele verenigingen (= geen statuten in notariële akte opgemaakt)
Vennootschapbelastingplichtige verenigingen en stichtingen kunnen onder de BTA polis worden verzekerd. Hiervoor wordt een toeslag van 15% in rekening gebracht.

Dekking
De dekking van de verzekering bestaat uit twee elementen:

 • de kosten van verweer
 • de uiteindelijke schadevergoeding
Premie en verzekerd bedrag
U kunt kiezen uit zes verzekerde bedragen met bijbehorende premies:

Verzekerd bedrag Jaarpremie
EUR 100.000 EUR 225
EUR 250.000 EUR 300
EUR 500.000 EUR 400
EUR 1.000.000 EUR 540
EUR 2.000.000 EUR 730
EUR 2.500.000 EUR 795

De keuze van het verzekerd bedrag is o.a. afhankelijk van de hoogte van het balanstotaal en de omvang van de verplichtingen die een vereniging of stichting aangaat.

Terug naar bovenVoorwaarden

Op de Basis BTA-Polis zijn de voorwaarden Basis.BTA.2010.SE van toepassing.
Download Voorwaarden Basis.BTA.2010.SE

Terug naar boven


De Basis BTA-Polis aanvragen

U kunt de Basis BTA-Polis digitaal bij ons aanvragen. Daartoe doorloopt u enkele vragen, onder andere over uw financiële situatie. Houd daarom de gegevens over het afgelopen boekjaar bij de hand.
Let wel; u dient statutair vertegenwoordigingsbevoegd te zijn de organisatie te binden. Als leidraad voor het invullen van de digitale aanvraag kunt u het vragenformulier in pdf downloaden.

Voor het aanvragen van de Basis BTA-Polis klikt u bovenaan de pagina op 'Nu aanvragen'.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw assurantietussenpersoon.

Terug naar boven